Available courses

eMunawwar disediakan untuk projek kajian PhD bertajuk "Pembangunan Kursus Bahasa Arab Tahap Permulaan untuk Pembelajaran Teradun di Universiti Malaysia Kelantan" yang akan dilaksanakan sepanjang semester ini (Semester 1 September 2019 Sesi Pengajian 2019/2020).


Dilaksanakan oleh: 

Ahmad Zaki bin Amiruddin 

Staf PBI UMK / Calon PhD UNiSZA