Help with Search courses

eMunawwar disediakan untuk projek kajian PhD bertajuk "Pembangunan Kursus Bahasa Arab Tahap Permulaan untuk Pembelajaran Teradun di Universiti Malaysia Kelantan" yang akan dilaksanakan sepanjang semester ini (Semester 1 September 2019 Sesi Pengajian 2019/2020).


Dilaksanakan oleh: 

Ahmad Zaki bin Amiruddin 

Staf PBI UMK / Calon PhD UNiSZA